Verlies jezelf in Amsterdam!

Waarom is Amsterdam zo' geweldige stad? Daar is geen makkelijk antwoord op te geven. De stad is vol cultuur, de binnenstad is prachtig en het nachtleven is prima. Zijn het de coffeeshops en de tolerante houding ten opzichte van seks?

De aantrekkelijkheid van Amsterdam komt inderdaad deels voort uit de houding van de Nederlanders. In het algemeen zijn ze tolerant, liberaal en staan ze open voor veel zaken. Dus moet het de Nederlandse houding zijn in combinatie met de historische en moderne attracties van Amsterdam, wat kan verklaren waarom Amsterdam zo opwindend is. Het is leuk om de winkels, cafés en restaurants, parken en hofjes te bezoeken. De stad is multicultureel en compact en je kunt er makkelijk rondreizen, lopend, fietsend, per boot, bus of tram.

In de jaren 60 was Amsterdam de Europese hippie-hoofdstad. Tegenwoordig hebben de stad en Nederland een leidende rol in liberalisatieprocessen van bijvoorbeeld homoseksualiteit en euthanasie. Veel mensen denken dat het in Amsterdam nog steeds draait om vrije liefde, vrije drugs en vrije van-alles-en- nog-wat. De stad heeft er hard aan gewerkt om van een hippie-droom te verabdereb in een kosmopolitisch en internationaal zakencentrum. Maar Amsterdam blijft anders. Amsterdammers kun je niet makkelijk in het keurslijf dwingen dat bij het zakenleven hoort. Gelukkig prevaleren het vrije leven en denken nog steeds in Amsterdam.

De stad is compact en heeft veel attracties. Daardoor betovert Amsterdam je snel. Ga ernaar toe en en neem de tijd om van deze stad te genieten. Amsterdammers maken je het extra gemakkelijk, want ze zijn vriendelijk tegen toeristen. Zowel de stad als haar mensen maken een bezoek aan Amsterdam tot een memorabele gebeurtenis.

Geschiedenis

Als je geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Amsterdam, is een bezoek aan Het mirakel van Amsterdam (cultureel centrum Pompoen, Spuistraat 2) een aanrader. Deze audiovisuele presentatie behandelt de sociaal-economische geschiedenis van Amsterdam. Het is een spectaculaire ervaring voor het oog en het oor. Een bezoek meer dan waard! Bovendien bevindt Pompoen zich op loopafstand van het Centraal Station.

Meer info: www.pompoen.nl

Wonen in Amsterdam

Huisvesting
De afgelopen 50 jaar is het inwonertal van Amsterdam gedaald van 835.000 naar 731.000. In 1950 had de stad 223.000 woningen (huizen en appartementen) in 2000 waren dat er 369.00. Ondanks de toenemende bouwactiviteiten zijn zo’n 100.000 Amsterdammers op zoek naar een (nieuwe) woning. Woningschaarste is een bekend fenomeen voor de meeste grote steden. Na de Tweede Wereldoorlog was er een algemene schaarste aan woningen. Iedereen (gezinnen, alleenstaanden en ouderen) had moeite met het vinden van een woning. Gedurende daaropvolgende jaren werd er vooral voor gezinnen gebouwd. Amsterdam bouwde meer dan 100.000 woningen, maar veel families trokken uit de stad en en gingen wonen in aangrenzende steden als Purmerend, Hoorn and Almere. Tegenover deze exodus stond de instroom van mensen die naar Amsterdam kwamen om te werken en te studeren. Gemiddeld wonen nu 1,98 mensen in een wooneenheid. Ongeveer de helft van de woningen wordt bewoond door alleenstaanden.

Gevarieerder woningaanbod
Iets meer dan de helft van de woningen in Amsterdam is in handen van woningbouwverenigingen. Huizen voor de verkoop maken 17% uit van het totale aanbod. Tot het einde van de jaren 80 lag de prioriteit in Amsterdam bij sociale woningbouw. Als gevolg hiervan verlieten veel mensen met een modaal en hoger inkomen de stad. Het huidige beleid is gericht op de realisatie van een gevarieerder woningaanbod. De stad produceert een groot aantal nieuwe woongebieden zoals Sloten, het oostelijk havengebied, de zuidoever van het IJ en IJburg. Van deze nieuwe huizen is 70% bedoeld voor verhuur of verkoop in de hogere prijscategorieën. Bestaande wijken worden de komende jaren vernieuwd.

De tuinsteden
Voor de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden stedenbouwkundigen plannen voor een aantal tuinsteden (groene voorsteden). Zodoende konden direct na de oorlog grootschalige woningprojecten worden gestart. Dit waren de groene voorsteden als Slotermeer, Slotervaart, Geuzenveld, Osdorp en Overtoomse Veld aan de westelijke rand van de stad. Buitenveldert ontstond aan de zuidzijde en in het noorden kwamen Nieuwendam en Banne Buiksloot. De meeste groene voorsteden bestonden voor een groot deel uit sociale woningbouw. Buitenveldert was het enige gebied met meer duurdere woningen, zowel voor verhuur als verkoop.

Bijlmermeer
De laatste groene voorstad in deze serie was de Bijlmermeer. Gebouwd in de vroege jaren 70 in het zuidoosten van de stad. De planologen geloofden dat ze een perfect ontwerp hadden gemaakt om in te wonen, met afzonderlijke wegen voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Dit was de eerste wijk in Amsterdam met een metrostation. Ook waren er overdekte garages voor auto’s. De hoge flatgebouwen werden omgeven door grasvelden. Helaas voldeed de Bijlmer niet aan de hoge verwachtingen. Het was moelijk om huurders te vinden voor de 13.000 flats. De huren waren hoog en er was een grote competitie met omringende wijken met laagbouw-woningen. Zo werd de Bijlmermeer een toevluchtsoord voor degenen die moeite hadden een huis in Amsterdam te vinden. Nieuwkomers ‘kampeerden’ in de Bijlmermeer om vervolgens zo snel mogelijk te vertrekken als ze elders een woning hadden gevonden. Veel flats bleven leeg en veel mensen verhuisden. Na een aantal jaren ontstonden sociale problemen en nam de criminaliteit toe. Nu wordt Bijlmer gerenoveerd. Zo’n 3.000 flats zijn gesloopt en meer dan 8.000 flats zijn gerenoveerd en verbeterd. Andere flats krijgen drastische facelift met als gevolg dat de huurprijzen (gaan) stijgen. Dit is nodig om een gevarieerder woningaanbod in de Bijlmermeer te realiseren. Laagbouw neemt de plaats in van hoogbouw. Hier en daar is de strikte scheiding tussen verschillende verkeersdeelnemers opgeheven.

Nieuwe projecten
De nieuwe wijken, die na de Bijlmermeer zijn ontstaan, zijn van een hele andere orde. Hier tref je laagbouw aan in plaats van hoge flats. Ook zijn er meer duurdere huizen. In het westen van de stad (Sloten) zijn op deze manier zo’n 5.300 woningen gebouwd. Ook zijn er nieuwe woningen gebouwd in de Middelveldsche Akerpolder. Hiermee is de laatste ruimte aan het westelijk deel van de stad volgebouwd. Er zijn echter nieuwe initiatieven ontwikkeld in het oude oostelijke havengebied van de stad. Het gebruik van deze 19e eeuwse haven voor bouwactiviteiten heeft veel discussie doen oplaaien. De oude eilanden van dit deel van de haven werden bouwterreinen. Het KNSM-eiland is nu volgebouwd. Bouwactiviteiten zijn in volle gang op het Java-eiland, de Borneokade en Sporenburg. Ook zijn er bouwwerkzaamheden op een aantal kunstmatige eilanden tegenover de Diemerzeedijk. Deze nieuwe wijk, IJburg, met 18.000 woningen komt dicht tegen de binnenstad aan te liggen. Naar verwachting zullen de eerste bewoners er in 2002 hun intrek nemen.

Van stadsvernieuwing naar regeneratie
Omstreeks 1969 werd het duidelijk dat een groot aantal woningen van de 19e eeuwse arbeiderswijken niet meer voldeden aan de huisvestingsnormen. Ze waren te klein om families in te huisvesten en er was geen ruimte voor wasmachines of koelkasten. Bovendien hadden deze woningen geen douche of bad! De tijd was rijp voor stadsvernieuwing en de oplossing zorgde voor goede resultaten. Het uitgangspunt was dat mensen na de renovatie weer in hun oude wijk zouden gaan wonen. Daarom moest de huur betaalbaar blijven. Naast deze 19e eeuwse wijken als de Kinkerbuurt, Dapperbuurt en de Pijp, werden de vooroorlogse huizen van de woningbouwverenigingen op dezelfde wijze vernieuwd. De nadruk lag hier op renovatie in plaats van vervanging door nieuwbouw. Prachtige voorbeelden hiervan zijn de huizenblokken van de Spaarndammerbuurt en de Pieter Lodewijk Takstraat, die zijn gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Na de renovatie zijn deze woningen op de monumentenlijst gezet. Nu, maakt stadsvernieuwing plaats voor een nieuwe benadering; regeneratie van de stad. Uitgangspunt hierbij is dat bepaalde delen van Amsterdam worden versterkt door de kwaliteit van woningen en hun omgeving te verbeteren. Dit betekent een gevarieerder aanbod van verschillende huizen.

Het toewijzen van huizen
Vandaag de dag helpt de Stedelijke Woningdienst alleen mensen met een sociaal of medisch probleem, asielzoekers of mensen met een urgentieverklaring. Alle andere woningzoekers dienen direct contact op te nemen met woningbouwverenigingen. Deze organisaties werken samen in het Woningnet (www.woningnet.nl) waardoor het aantal voorhanden zijnde woningen wordt vergroot.

Drugs
Amsterdam is beroemd, en wellicht berucht, vanwege de tolerante houding tegenover drugs. Soft drugs zijn hier niet legaal, zoals vaak wordt gedacht, maar een kleine hoeveelheid hasj of marihuana wordt getolereerd. In het algemeen kun je stellen dat het Amsterdamse drugsbeleid pragmatisch is.

Hard en soft drugs
Veel aspecten van het Nederlandse drugsbeleid wijken nogal af van die van andere landen. De Nederlanders benaderen softdrugs anders dan harddrugs. Dit verschil is vanaf 1976 wettelijk vastgelegd. Het bezit van harddrugs is een misdaad, terwijl het bezit van een kleine hoeveelheid (maximaal 5 gram) een klein vergrijp is, waarop geen legale actie volgt. Amsterdam heeft ongeveer 300 erkende coffeeshops waar je softdrugs kunt kopen. In 1996 is de eerste coffeeshop-vergunning uitgegeven. Uiteindelijk werden coffeeshops legaal en niet meer getolereerd, zoals in het verleden het geval was. Amsterdam besloot (net als de rest van Nederland) dat het gebruik van drugs eerder een gezondheidsprobleem is dan een crimineel vergrijp. Coffeeshops worden gezien als een manier om de softdrugsgebruikers weg te houden van de onderwereld.

Softdrugs
Meer dan de helft van de coffeeshops vind je in de binnenstad. Je kunt e hasj of marihuana kopen. Een zakje kost je gewoonlijk f25,- en hoe beter de drugs, des te minder je krijgt. Er zijn verschillende soorten hasj en weed. Laat je niet afschrikken door het menu. Hasj heb je in 2 soorten: blond en zwart. De zwarte variant is sterker dan de blonde. Nederwiet (weed die in Nederland is gekweekt) is meestal sterker dan andere marihuana. Ook kun je een voorgedraaide joint kopen in coffeeshops. Dat scheelt weer een hoop gedoe!

Wel moet je ten minste 18 zijn als je softdrugs wilt kopen. We raden je aan softdrugs alleen in coffeeshops te kopen en niet op straat. Zo ben je verzekerd van een goede kwaliteit. Omdat je 18 jaar moet zijn om softdrugs te kunnen kopen, zal je vaak gevraagd worden naar een identificatiebewijs.

Coffeeshops
Coffeeshops waren in het verleden vaak donkere plekken, die niet echt uitnodigden tot een bezoekje. Er is echter veel veranderd. Recentelijk zijn er aardig wat aantrekkelijke coffeeshops geopend met vriendelijk personeel, biljarttafels en een variëteit aan muziek. Zo´n coffeeshop is Abraxas, vlakbij de Dam (Jonge Roelensteeg 12-14). Abraxas bevindt zich in een smal steegje en is niet al te groot, maar heeft een prettige exotische atmosfeer en verschillende verdiepingen, waaronder een dj-ruimte. Bezoek hun website op: www.abraxas.tv

Een andere goede coffeeshop is de Rokerij in de Lange Leidsdwarsstraat 41, vlakbij het Leidseplein. Zij zijn winnaars van de Cannabiscup 1999/2000.

Tip: waar je ook rookt in Amsterdam, het maakt niet uit. Je zult niet worden gearresteerd. Wel adviseren we je het roken te beperken tot de wat meer afgelegen plekken en coffeeshops.

Smartdrugs
De meeste drugs behoren tot de soft- of harddrugs. Maar er is ook de groep ´smartdrugs´ die niet in beide categorieën thuishoort. Smartdrugs bestaan uit kruiden en natuurlijke ingrediënten en ze schijnen je energie te geven, je te relaxen of je seksuele prestaties te verhogen, al naar gelang het soort smartdrugs dat je gebruikt. Ze zijn legaal en smartdrugsshops tref je overal ter wereld aan. Ook Amsterdam heeft smartdrugsshops, maar zij zijn een beetje anders. Zij verkopen namelijk ook paddestoelen die een hallucinogeen effect veroorzaken. Conscious Dreams (Kerkstraat 117), Het Magic Mushroom Gallery (Spuistraat 249) en Kokopelli (Warmoesstraat 12) zijn plekken waar je naar toe kunt gaan voor smartdrugs of paddestoelen.

Prostitutie
In 1997 diende de minister van Justitie een wetsvoorstel in aangaande het reguleren van prostitutie. In 1999, bijna 20 jaar later, accepteerde de Tweede Kamer het wetsontwerp om het algemene verbod op bordelen op te heffen. De wet werd op 1 oktober 2000 van kracht. Vanaf deze datum konden gemeenten vergunningen verlenen aan bedrijven in de prostitutiesector. Nederland is alom bekend vanwege de tolerante houding tegenover prostitutie en het uit de criminele sfeer halen van de prostitutiesector. Deze pragmatische benadering heeft ertoe geleid dat prostitutie gereguleerd is en legalisering is zeer wel mogelijk. Amsterdam was een van de steden die het wetsvoorstel enthousiast verwelkomde. Prostitutie is al heel lang geaccepteerd in Amsterdam. De beëindiging van het verbod op bordelen heeft ervoor gezorgd dat Amsterdam een vergunningssysteem voor prostitutie kon invoeren.

Prostitutie heeft diverse vormen in Amsterdam. De verschillende vormen komen overeen met de aanzienlijke verschillen in de positie van prostituees en interesses. De classificatie van de verschillende vormen is gebaseerd op 2 factoren: openheid en commercie. In het algemeen kun je stellen dat de meer open vormen van prostitutie een grotere mate van onafhankelijkheid van de prostituees met zich meebrengt. Terwijl in clubs, privéhuizen, erotische massagesalons en SM-clubs de vrouwen vaak een groot deel van hun afhankelijkheid moeten inleveren voor vermeende veiligheid en anonimiteit van een club. De positie van escorts en prostituees die vanuit hun huis werken, zit daar tussenin. Raamprostitutie komt voor in delen van Amsterdam, waaronder de Wallen en delen van de Spuistraat en De Pijp. Het huidige beleid in Amsterdam verhindert de groei van raamprostitutie.

Met het oog op het voorkomen van seksueel overdraagbare ziektes krijgen de prostituees de nodige medische informatie en behandelingen. Er zijn ook laagdrempelige faciliteiten zoals klinieken voor prostituees. De prostitutiebusiness heeft zich ook te houden aan stadsverordeningen zoals brandveiligheid, geluidsoverlast en hygiëne.

Straatprostitutie
Op 2 januari 1996 opende Amsterdam een speciale zone voor straatprostitutie aan de Theemsweg. Hier kan openlijk woorden gezocht naar een prostituee. De zone is open van 21.00 tot 3.00 uur. Buiten de openingstijden is het op zoek gaan naar een prostituee in een publieke ruimte verboden. Dat geldt voor de hele stad. De zone heeft verschillende faciliteiten. Zo is er een ‘loungeproject´ voor de prostituees om te relaxen of een collega te ontmoeten. Ook kunnen zij hier contact opnemen met professionals van verschillende sociale en gezondheidsinstellingen. Twee keer per week houden een arts en verpleegkundige van de stedelijke gezondheidsdienst spreekuur in de lounge. De prostituees kunnen zich gratis laten onderzoeken op geslachtsziekten. Ook zijn er condooms te koop en kunnen oude naalden worden ingeruild tegen nieuwe. Eens per week is de politie aanwezig voor een vertrouwelijk gesprek met de prostituees. De Theemsweg prostitutiezone is een afgesloten gebied, waardoor verdere verbreiding van prostitutie in de nabije omgeving wordt tegengegaan. Een opzichter is verantwoordelijk voor management en onderhoud van het gebied. Een speciaal politieteam is elke avond aanwezig en zorgt voor de benodigde veiligheid.

De Wallen
De Amsterdamse Wallen zijn wereldwijd bekend. Dit beroemde stuk van Amsterdam beslaat een groot deel van het oudste deel van de stad. Het is een bezoek zeker waard want het is vrij uniek. Het gebied heeft oude gebouwen, grachten en naast prostituees tref je veel cafés, restaurants, bars en Hetaters aan. Natuurlijk zijn de halfnaakte vrouwen in de rood verlichte ramen de grootste attractie van de Wallen. Je treft hier vrouwen van alle leeftijden en huidskleuren aan. Voor ieder wat wils dus.

De prostituees zijn volledig legaal en hebben toegang tot allerlei medische voorzieningen. Er is zelfs een landelijke organisatie voor prostituees, die de belangen van prostituees behartigt: De Rode Draad. Deze organisatie vind je in de Wallen (Kloveniersburgwal 47). Daarnaast tref je hier het PIC aan (Prostitutie Informatie Centrum, Enge Kerksteeg 3, website: www.pic-amsterdam.com. Het PIC is bedoeld voor prostituees, klanten, toeristen, studenten en andere nieuwsgierigen. Kortom, voor iedereen dus!

De smalle straten van de Wallen worden continu druk bezocht, dag en nacht. Tijdens piekuren in de avond loop je zelfs kans dat je moet wachten. Bedenk echter wel als je de wallen bezoekt, dat het verboden is foto´s van de prostituees te maken. Je raakt absoluut in de problemen als je dat wel probeert. Dus: gebruik je camera hier niet!

Langs de grachten zijn ook een paar grote seksshows te vinden. Casa Rosso en de Bananenbar zijn enkele bekende voorbeelden. Casa Rosso (Oudezijds Achterburgwal 106) biedt een sexy show met aantrekkelijke mannen en vrouwen in een proper Hetater. Voor degenen die op zoek zijn naar wat meer ondeugends is de Bananenbar (Oudezijds Achterburgwal 37) wellicht de place to be. Hier tref je blote vrouwen aan die afwisselend je drankje bijvullen en een show verzorgen, waarbij bananen worden gebruikt.

Een aantal bordelen is wat meer verstopt voor klanten die wat minder graag te koop lopen met hun seksuele behoeften. Sommige bordelen bestaan al erg lang en zijn gehuisvest in mooie grachtenpanden en enkele zijn gespecialiseerd in SM en kinky seks. Heel bekend en chic is Yab Yum (Singel 295). Ook heeft Amsterdam diverse escortservices.

Amsterdam is ook bekend vanwege de pornografie. Pornografie vind je bijna overal in de stad. Naast het gebruikelijke assortiment van video´s, tijdschriften, hulpmiddelen en speeltjes, tref je vaak ook speciale zaken aan. Veel pornoshops hebben privécabines waar je video´s kunt bekijken.

Een erg drukke straat in de Wallen is de Warmoesstraat met onder meer een aantal homebars en -bioscopen. Dit is niet de enige straat in Amsterdam gericht op de homoscene. Ook de Reguliersdwarstraat en de smalle straten rondom het Rembrandtplein zijn erg populair onder homoseksuelen.

Daarnaast zijn de Wallen een goede plek voor Chinees eten. Vooral de straten rondom de Nieuwmarkt zijn een bezoek waard als je geïnteresseerd bent in Chinees eten. Naast restaurants tref je ook andere Chinese bedrijven aan, waaronder een goed uitgeruste supermarkt (tegenover de Waag, vlakbij de Nieuwmarkt).

Maar bezoek niet alleen de Wallen, want Amsterdam heeft veel andere bezienswaardigheden die de moeite meer dan waard zijn.

Sightseeing

De Dam
Tijdens de 60'er jaren symboliseerden de ´Damslapers´ de Nederlandse flowerpower. Deze hippies kampeerden op de Dam. Tegenwoordig is de Dam wat minder opvallend, maar het is nog steeds een brandpunt van de stad. Dit is de plek waar de stad is geboren: op een dam over de rivier de Amstel. Vanaf het Centraal Station ben je hier binnen 10 minuten.

Als je op de Dam aankomt, zie vooral veel mensen en duiven. Heel veel duiven. Waar je vooral op moet letten is een groep mensen die naar iets staan te kijken. Iets wat je (nog) niet kunt zien. Ga daar naar toe. Misschien zie je een marionettenspeler die levensgrote poppen laat bewegen. Of misschien zie je wel performers die er uitzien als beelden. Zo kun je een middeleeuwse ridder, een Japanse porseleinen pop of een witstenen renaissance maagd zien.

Het Koninklijk Paleis op de Dam is ontworpen door Jacob van Campen. Tot 1808 was dit het stadhuis. Maar toen Napoleons broer Louis Bonaparte 5 jaar lang Nederland regeerde, achtte hij het gebouw geschikt als zijn residentie. Vanaf die tijd is het gebouw het officiële paleis voor de Nederlandse koning of koningin en wordt het gebruikt voor officiële recepties en staatsbezoeken. Tijdens de zomermaanden is het paleis geopend voor bezoekers.

De Nieuwe Kerk is bekend vanwege de tentoonstellingen die er worden gehouden. Dit zijn tentoonstellingen van cultuurschatten uit verre landen of van religies van niet westerse culturen. Dit historische gebouw bevindt zich vlakbij het paleis op de Dam. Het gebouw zelf is ook interessant. Het is een van de oudste kerken van Amsterdam en het is gebruikt tijdens de inauguratie van de Nederlandse monarchen. Eens per jaar vindt in deze kerk de herdenkingsdienst voor de oorlogslachtoffers plaats.

Voor meer informatie: www.nieuwekerk.nl

Centraal op de Dam staat het Nationale Monument, dat in 1965 officieel werd geopend door de voormalige Nederlandse koningin Juliana. Het herdenkt de bevrijding van Amsterdam van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op een zonnige dag tref je op de treden van dit monument veel mensen - vooral jongeren - aan.

Grachten
De Amsterdamse binnenstad bestaat grotendeels uit grachten met mooie grachtenhuizen. Zij zijn een van de grootste attracties van het 'Venetië van het Noorden'. Overdag zijn ze het bezoeken meer dan waard, maar ´s avonds worden ze nog aantrekkelijker omdat veel huizen en bruggen mooi verlicht zijn. De 4 belangrijkste grachten van de Grachtengordel zijn: de Prinsengracht, Herengracht, Keizersgracht en het Singel. Ook kleinere grachten als de Brouwersgracht, Bloemgracht en Leliegracht hebben hun charme.

Wat geschiedenis
De geschiedenis van Amsterdam draait om water. De stad ontstond in de middeleeuwen als een conglomeraat van hutten langs de mond van de rivier de Amstel. Toen overstromingen regelmatig de nederzettingen vernietigden, werd er een dam over de rivier gebouwd. Zo begon een lang en ingenieus proces van stadsuitbreiding, niet door het bouwen van wegen, maar door het graven van kanalen. In Amsterdam was er nauwelijks sprake van enige grond. Derhalve moest een systeem worden ontwikkeld om huizen te kunnen bouwen. De huizen moesten letterlijk kunnen blijven drijven. Dit betekent dat het water niet alleen het ontwerp van de stad bepaalde, maar ook zijn omvang. In de 17e eeuw bereikte Amsterdam zijn glorietijd als een internationale handelsstad. Toen werd het ontwerp gerealiseerd voor de stadsuitbreiding.

De beste manier om van de schoonheid van de grachten te genieten is vanaf het water. Je kunt een waterfiets huren of een rondvaart maken per boot.

Waterfiets
Huur een waterfiets en geniet al trappend van al het moois dat Amsterdam te bieden heeft. Bovendien verbruik je zo veel energie. Een waterfiets biedt 4 zitplaatsen en als het regent kun je gebruik maken van een regenscherm. Er zijn 4 plekken in de stad waar je waterfietsen kunt huren: voor de Westerkerk, op het Leidseplein, tegenover het Rijksmuseum en op Keizersgracht (vlakbij de Leidsestraatbrug).

Rondvaart
Als je geen zin hebt de grachten al fietsend te verkennen, dan is een rondvaart per boot een goede optie. Vooral ´s avonds is een rondvaart een spectaculaire belevenis. De bruggen over de grachten en de rivier de Amstel zijn dan mooi verlicht. Opstapplaatsen voor een rondvaart zijn: bij het Centraal Station, het Damrak en het Rokin. Vergeet echter niet dat een rondvaart over de Amsterdamse grachten een erg toeristische bezigheid is.

Als je de zaken wat minder commercieel wilt benaderen dan is de Sint Nicolaas Boot Club wellicht iets voor jou. Deze non-profitorganisatie stelt zich tot doel 2 kleine openluchtboten in stand te houden. Beide boten hebben een capaciteit van 11 personen en je kunt je eigen drankjes en hapjes meenemen. Met deze boten verken je die delen van Amsterdam waar de reguliere rondvaartboten niet komen. Meer informatie kun je krijgen bij het LeidsepleinHetater, Leidseplein 12.

Begijnhof
Vlakbij de belangrijkste winkelstraat van Amsterdam (de Kalverstraat) bevindt zich de Begijnhof. Een binnenplaats met oude huizen, een tuin en een kerk. Een oase van rust temidden van het stadsgewoel. De Begijnhof werd in 1346 opgericht door de heilige Ursula en bood huisvesting aan vrome vrouwen die religieus werk verrichtten voor het nabijgelegen nonnenklooster. Tijdens de 17e en 18e eeuw zijn de meeste huizen gerenoveerd. Op nummer 34 tref je het enige originele houten huis uit de middeleeuwen aan. Tegenwoordig huisvest de Begijnhof oudere mensen. Deze bijzondere plek is zeker een bezoekje waard. Je kunt de hof bereiken via een poort aan het Spui of via het nabijgelegen Amsterdams Historisch Museum.

Dit museum (Kalverstraat 9/Nieuwezijds Voorburgwal 357) bevindt zich in een voormalig weeshuis uit de 17e eeuw. Het museum geeft informatie over veel historische feiten van Amsterdam. De collectie is uiteenlopend en het museum heeft interessante tentoonstellingen.

Voor meer informatie: www.ahm.nl

Leidseplein
Het Leidseplein is een van de levendigste pleinen van Amsterdam. Hier vind je niet alleen veel bars, restaurants, cafés en coffeeshops, maar ook de Stadsschouwburg, bioscopen en culturele centra. Tijdens de zomer bestaat het plein grotendeels uit terrasjes en wordt het publiek vermaakt door straatartiesten.

Vlakbij het plein bevinden zich twee bekende podia voor hedendaagse muziek en cultuur: de Melkweg (Lijnbaansgracht 234a) en Paradiso (Weteringschans 6-8). Beide podia zijn een bezoek meer dan waard en zijn gehuisvest in interessante gebouwen. Paradiso is een voormalige kerk en de Melkweg was voorheen een melkfabriek. Hun websites geven een compleet overzicht van de programmering. Bedenk wel dat je vaak ruim van tevoren een kaartje moet kopen als je zeker wilt zijn van een concertbezoek.

Meer informatie: www.melkweg.nl en www.paradiso.nl

Voor een drankje raden wij cultureel centrum De Balie (Kleine Gartmanplantsoen 10), café Eilders en Reynders aan. Als je cool en hip bent, kun je een bezoek brengen aan Lux. Een café met live-dj´s van woensdag tot zondag. Het bevindt zich vlakbij het Leidseplein op Marnixstraat 403. Wat verderop in deze straat tref je (eet)café De Koe aan, met een café op de eerste verdieping en een restaurant in het souterrain. Het publiek dat hier komt is wat alternatiever. Het eten is goed.

Liefhebbers van comedy kunnen hun hart ophalen in Boom Chicago. Een Boom Chicago show bestaat uit grappige acts en improvisaties. Je moet wel de Engelse taal beheersen, want de hele show is in het Engels. Het thetater van boom Chicago is gevestigd op Leidseplein 12. Geïnteresserd? Bezoek dan eerst hun website: www.boomchicago.nl

Bezoek het AUB Uitburo, onder de Stadsschouwburg, voor het complete culturele programma-aanbod in Amsterdam. Het bureau heeft allerlei flyers en agenda´s van culturele evenementen. Ook kun je hier kaartjes kopen voor de diverse podiumkunsten. Zie ook: www.aub.nl

Rembrandtplein
Een andere ´amusementsplein´ in de Amsterdamse binnenstad is het Rembrandtplein. Het is wel een beetje sjofeltjes hier en daar. Maar daar staan allerlei soorten cafés, restaurants, bars, coffeeshops en nog veel meer tegenover. Ga een drankje drinken in een van de levendige cafés of bezoek het vrij nieuwe dj-café SOL. Café de Kroon is een stijlvol ingericht grandcafé. Onze favoeriete plek op het Rembrandtplein is café Schiller, met een prachtig - ietwat shabby - art déco interieur.

Dit plein is ook een goed startpunt voor een avondje uit. In de omgeving tref je clubs voor zowel homo´s als hetero´s aan. Amsterdams grootste clubnacht op de zaterdag is Chemistry (in de Escape, Rembrandtplein 11) met bekende dj´s. Als je het niet erg vindt om eerst een tijdje in de rij te staan, dan heb je kans dat je naar binnen mag. Sinners in Heaven (Wagenstraat 3) is a een goede club om te zien en gezien te worden. Club iT (Amstelstraat 24) biedt je gay clubbing extravaganza. Hun website is cool en vertelt je precies wat er op het programma staat: www.it.nl

Vlakbij het Rembrandplein bevindt zich de Halvemaansteeg. Een smal straatje vol met gay bars. Niet al te ver verwijderd van het plein is de Reguliersdwarsstraat vol met mogelijkheden voor een prima avondje uit. Deze straat is een mix van de wat luxere homobars en restaurants, en nachtclubs voor een wat ouder publiek, bestaande uit zakenmensen en locale bekendheden.

Vondelpark
Het Vondelpark is Amsterdams meest bekende park. Een groot groen gebied, vlakbij het stadscentrum. Het park heeft niet alleen bomen, maar ook grasvelden, vijvers en fontijnen. Het park werd in 1864 opgericht door rijke burgers en werd vernoemd naar Joost van den Vondel, de belangrijkste Nederlandse renaissance dichter. Het park strekt zich uit van het Leidseplein tot aan stadsdeel Oudzuid en heeft meerdere ingangen.

Culturele evenementen
Vanaf de oprichting in 1864 is het Vondelpark de plek geweest van allerlei culturele evenementen. Vanaf de 50´er jaren vonden de voorstellingenmuzikale plaats op een groot podium. Tijdens de 70´er jaren werd het park bevolkt door hippies en aanhangers van de flowerpower. Samen met deze jongeren kreeg gratis muziek op grote schaal toegang tot het Vondelpark. De spontane happenings op het podium trokken de aandacht van een breed publiek. Vanaf 1974 organiseert het Vondelpark Openluchttheater een gratis cultureel programma. Elke zomer wordt een divers programma aangeboden met theater, jazz, klassieke muziek, pop- en wereldmuziek. Kindertheater en stand-up-comedy maken hiervan ook deel uit. De unieke atmosfeer van het openluchttheater trekt een zeer divers publiek aan. Het Vondelpark Openluchttheater vindt plaats van juni - augustus. Meer info: www.openluchttheater.nl

Sport
Het park is ook uitermate geschikt voor sportieve activiteiten als wandelen, joggen, fietsen, paardrijden en skaten. Gedurende het hele jaar kom je hier wandelaars, joggers en fietsers tegen. Wees je er wel van bewust dat het park tijdens warme zomerdagen enorm druk kan zijn! Op een vrijdagavond kun je duizenden skaters tegenkomen in het park. Het Blauwe Theehuis (in het midden van het park) is namelijk de start en finish van de Friday Night Skate. Als je geen ervaren skater bent, maar wel de intentie hebt er een te worden, dan is het Vondelpark bovendien de plek om enkele lessen te nemen.

Wat meer cultuur
Het Blauwe Theehuis (middenin het park) is een prima plek voor een drankje en een hapje. De locatie is fantastic en veel trendy Amsterdammers weten dat al een tijdje. De verwarmde terrassen zijn zelfs in de winter open! Als je van easy-listening dj-muziek houdt dan is dit de place-to-be, want elke zondag is hier een dj-lounge.

Zie ook: www.blauwetheehuis.nl

Een andere culturele plek in het park vormen het Filmmuseum en zijn café Vertigo. Het Filmmuseum is de plek bij uitstek voor filmliefhebbers. Op donderdagavond kun je zelfs in de open lucht van een film genieten. Want tijdens de zomer wordt dan een groot filmdoek neergelaten voor het terras. Je treft hier vaak een ietwat kunstzinnig publiek aan. Voor meer informatie: www.filmmuseum.nl

Momenteel wordt hard gewerkt aan het behoud van het Vondelpark. De ondergrond is nogal vochtig en om het park te behoeden voor verval, zijn ingrijpende werkzaamheden gaande. Gelukkig is het park niet een grote bouwput en is het nog steeds erg aantrekkelijk.

Andere mooie parken in Amsterdam zijn het Westerpark, Beatrixpark, Rembrandtpark en Sarphatipark.

Museumplein and Concertgebouwbuurt

Concertgebouw
Liefhebbers van klassieke muziek kunnen een bezoek aan het Concertgebouw (Concertgebouwplein 2-6) eigenlijk niet overslaan. Het gebouw bevindt zich aan het Museumplein. Op een mooie dag is het vanaf de binnenstad makkelijk per voet te bereiken. Tram 16 stopt naast de deur. Voor een overzicht van de excellente programmering: www.concertgebouw.nl

Als je het Concertgebouw bezoekt kun je eigenlijk alles dragen wat je wilt. Er is niet een dresscode van kracht, alhoewel de meeste bezoekers zich wel mooi kleden. Zorg wel dat je op tijd binnen bent. Het programma begint om 20.15 uur en na aanvang is binnenkomen niet wenselijk. Als je ruim op tijd arriveert, heb je ook de tijd het interieur van het gebouw in je op te nemen of een drankje te nuttigen in de lounge.

Museumplein
Het Museumplein strekt zich uit van het het Concertgebouw tot aan het Rijksmuseum. Ook het Van Gogh Museum en Stedelijk Museum zijn aan dit plein gevestigd. Het Museumplein is recentelijk ge-restyled en is nu een goede plek om lekker bij te komen. Je treft hier grasvelden, een vijver en een baan voor skateboarders aan.

Het Rijksmuseum (Stadhouderskade 42) herbergt de grootste kunst- en historische collectie van Nederland. Dit museum is een bezoek meer dan waard als je liefhebber bent van 17e eeuwse Nederlandse schilderkunst. Zo bevat de collectie schilderijen van Rembrandt, Vermeer, Frans Hals and Jan Steen. Dit museum heeft echter meer dan alleen schilderijen. Je vindt hier ook een zilvercollectie, Delfts aardewerk, poppenhuizen en Aziatische kunst. Het gebouw zelf is misschien wel net zo beroemd als de collectie. Het is in 1885 ontworpen door architect Cuypers, die ook verantwoordelijk was voor de bouw van het Centraal Station.

Bezoek de meertalige website voor meer informatie: www.rijksmuseum.nl

Een ander interessant museum aan het Museumplein is het Van Gogh Museum (Paulus Potterstraat 7). Dit onlangs gerenoveerde museum bevat veel werken van Vincent van Gogh. Ook zijn er tentoonstellingen over de tijdgenoten van deze bekende schilder. Voor achtergrondinformatie over de tijd waarin Van Gogh leefde en zijn eigen levensloop: www.vangoghmuseum.nl

Naast het Van Gogh Museum is het Stedelijk Museum (Paulus Potterstraat 13) gevestigd. Een geweldige tentoonstellingsruimte voor moderne en hedendaagse kunst. Dit museum volgt de ontwikkelingen in de kunst op de voet. Veel aandacht wordt besteed aan de kunst uit de tweede helft van de 20e eeuw. De collectie bevat schilderijen en sculpturen, tekeningen, prenten, fotografie, grafisch design, toegepaste kunst en nieuwe media. Meer informatie van je op hun website: www.stedelijk.nl

Albert Cuyp Markt
De Albert Cuyp Markt is Amsterdams bekendste markt, met marktkramen aan beide zijden van de straat. Hier vind je goedkope kleding, bric-a-brac, groenten en fruit, eten vanuit de hele werld, bloemen en nog veel meer. Sla de viskramen niet over en als je dol bent op stroopwafels, dan kun je ze hier vers (en warm!) kopen. Vooral op een warme dag is het hier goed vertoeven. De markt is dan een drukke, multiculturele straat met Amsterdamse humor.

De Albert Cuyp Markt bevindt zich in De Pijp, een voormalige 19e eeuwse arbeidersbuurt. Nu is het een multiculturele woonwijk, met leuke cafés, restaurants en kleine winkeltje. De Ferdinand Bolstraat is de belangrijkste winkelstraat, maar niet de meest aantrekkelijke. Hier vind je het soort winkels dat je overal in Nederland aantreft. Als je interesse hebt in architectuur, dan kun je hier gebouwen bekijken van Berlage en de Amsterdamse School.

De 19e eeuwse arbeidersbuurten (De Pijp, Staatsliedenbuurt, Dapperbuurt and Kinkerbuurt) bestonden uit goedkope, gehorige en vaak overvolle woningen. Hier had je geen leefruimte en groenvoorzieningen. Aan het begin van de 20e eeuw wilden enkele architecten woonwijken bouwen voor zowel de rijken als de minder bedeelden. Architect Hendrik Petrus Berlage (ontwerper van de bekende Beurs van Berlage en enkele bruggen) had een dergelijk plan voor de zuidelijke uitbreiding van Amsterdam. Een soort van ministad met woonwijken, openbaar vervoer, parken en sportvelden. Deze ideeën werden aangepast door de architecten van de Amsterdamse School. Zij bouwden prachtige woongebieden, met als uitgangspunt: de arbeidersklasse omringen met schoonheid. Hun gebouwen kun je omschrijven als ´beeldhouwwerken in baksteen´.

In het zuidelijk deel van De Pijp, de Churchilllaan en Vrijheidslaan, tref je goede voorbeelden hiervan aan. De Harmoniehof (iets ten westen van de Pijp) is zelfs een uitmuntend voorbeeld. Maar het mooiste voorbeeld van deze stijl vind je in de Spaarndammerbuurt. Hier bouwde architect Michel de Klerk enkele bijzondere huizen en een postkantoor in de Zaanstraat.

Een bezoek aan deze plek is zeker een aanrader!

Jordaan
De Jordaan is een andere aantrekkelijke buurt in Amsterdam, met smalle straatje en verborgen hofjes. De Jordaan werd vroeger bevolkt door de arbeidersklasse. Tegenwoordig is dat heel anders. Nu is dit gebied de favoriete woonplek van kunstenaars, studenten, jonge en enkele oude bewoners. De Jordaan is een lust voor het oog, maar het biedt veel meer. Als je kleine winkeltjes leuk vindt, met een heel specifiek aanbod variërend van knopen, tweedehandskleding tot Spaans aardewerk, dan ben je hier aan het juiste adres. Daarnaast vind je hier markten en leuke cafés en restaurants. Hun clientèle varieert van artistiekelingen tot studenten.

De Jordaan heeft veel hofjes. Idyllische binnenplaatsen met kleine huisjes. Vanaf de 17e eeuw lieten de rijken deze plaatsen bouwen voor de ouderen en armen. Op de Lindengracht vind je: het Lindehofje (nr 94-112) en het Suykerhofje (nr 149-163). In de Dwarsstraat (nr 3) leidt een steegje naar het Claes Claesz Hofje. Andere kleine hofjes zijn te vinden op de Palmgracht: het Rapenhof (nr 28) en het Bossehofje (nr 40).

Als je de hofjes bezoekt, neem dan wel in acht dat ze nog steeds worden bewoond!

Aan de rand van de Jordaan bevindt zich het Anne Frankhuis (Prinsengracht 263). Hier schreef Anne Frank haar bekende dagboek. Het huis is nu een museum, alwaar het dagboek een integraal onderdeel van de tentoonstelling uitmaakt. Het Anne Frankhuis wordt druk bezocht. Je moet vaak in de rij staan voordat je naar binnen kunt. Maar dat is een bezoek aan deze indrukwekkende plek wel waard.

Meer informatie: www.annefrank.nl

De Westertoren tref je vlakbij het Anne Frankhuis aan. Deze 85 meter hoge toren is tijdens de zomermaanden open voor publiek. Vanaf het eerst balkon heb je een prachtig uitzicht over de stad.

De Jordaan heeft niet echt een clubcircuit. Maar vlakbij dit mooie oude stadsdeel zijn 2 bekende Amsterdamse clubs te vinden: Mazzo en Club More. Mazzo (Rozengracht 114) heeft goede dj´s, betaalbare entreeprijzen en kent geen kledingcode. De club is open van woensdag tot zondag. Tegenover Mazzo vind je de nieuwe en trendy Club More (Rozengracht 133). Hier organiseren verschillende cluborganisaties hun eigen avond met een herkenbare sound.

Eerst meer weten? Bezoek dan: www.mazzo.nl en/of www.clubmore.nl

Waterlooplein
Het Waterlooplein is een markt waar je veel koopjes kunt vinden op het gebied van tweedehands kleding, zilveren juwelen en bric-a-brac. De markt bevindt zich naast een modern, rond gebouw an de rivier de Amstel, de Stopera.

Neem je tijd op het Waterlooplein. Dit is namelijk de moeder der vlooienmarkten. Vooral de vele marktkramen met hun fel gekleurde aanbod vallen erg op. Maar de spullen die op de grond zijn uitgestald, kunnen minstens zo interessant zijn. Aan dit plein vind je ook een erg goede tweedehands kledingwinkel, Episode (Waterlooplein 1). Hun kleding is betaalbaar en je vind hier vaak erg mooie exemplaren. Een echte must voor liefhebbers van tassen en riemen.

In de Stopera (afkorting voor: stadhuis en opera) aan de Amstel tref je zowel het stadhuis aan als het Muziektheater. Dit gebouw, met zijn omstreden moderne bouwstijl, werd in 1986 geopend. Loop maar naar binnen en kijk wat er allemaal gebeurt. Het Muziektheater is het centrum voor opera, dans en multimedia evenementen. Meer info:

www.muziektheater.nl

Niet ver van het Waterlooplein tref je het Rembrandthuis (Jodenbreestraat 4) aan. Dit museum bestaat uit 2 delen: het onlangs gerestaureerde huis van de schilder Rembrandt van Rijn, die hier van 1639 tot 1658 woonde, en een nieuwe museumvleugel. Hier vind je de permanente tentoonstelling van bijna alle etsen van Rembrandt. Ook worden tijdelijke tentoonstellingen gehouden. Voor meer informatie: www.rembrandthuis.nl

Het Joods Historisch Museum (J.D. Meijerplein 2-4) is een plek waar je meer te weten kunt komen over de cultuur, religie en geschiedenis van de Joden in Amsterdam. Het museum bestaat uit een Nieuwe Synagoge, een Grote Synagoge en tentoonstellingsruimtes.

Meer informatie: www.jhm.nl

Ten oosten van het centrum

Hortus Botanicus
De Hortus Botanicus (Plantage Middenlaan 2a) is de oudste tuin van Amsterdam en een van de oudste tuinen van Europa. In deze tuin werd allereerst onderzoek gedaan naar de medicinale eigenschappen van planten. Later werden de planten zelf ook nauwkeurig bestudeerd. De Hortus is aldus een plek waar veel informatie over planten is opgedaan.

Als je de tuin binnengaat, stap je een dicht begroeide wereld binnen met 17e eeuwse afmetingen. Volg de paden door de tuin en je zult veel mooie dingen zien.

Voor meer informatie: www.hortus-botanicus.nl

In de buurt van de Hortus bevindt zich het Tropenmuseum (Mauritskade 63). Dit volkenkundig museum wisselt tentoonstellingen van gestileerde leefomgevingen af met indrukwekkende collectiestukken. Zo brengt dit museum het dagelijkse leven dichterbij van mensen in de tropen en subtropen. Het museum is kindvriendelijk en het is leuk voor de wat oudere kids. Ook het gebouw zelf is een bezoek waard.

Meer informatie: www.kit.nl/tropenmuseum

Artis (Plantage Kerklaan 38-40) ligt nog dichter bij de Hortus. De dierentuin heeft geen spectaculaire collectie, maar het is een prettige plek om tijd door te brengen. Artis bevat een aquarium, geologiemuseum en planetarium. Voor kinderen zijn er behalve de dieren ook een speeltuin met zandbak en klimrekken.

Meer informatie: www.artis.nl

Fietsen

Als je wat meer wilt zien dan alleen de Amsterdamse binnenstad, dan is de fiets een ideaal vervoermiddel. Mocht je de stad voor een of meerdere dagen bezoeken, dan kun je een fiets huren. Op zeer veel plaatsen in de stad tref je fietsverhuurbedrijven aan. Enkele voorbeelden zijn: Tweewielercentrum ´De Beurs´, MacBike of Rent-A-Bike. Het enige probleem van een dergelijke huurfiets is dat je duidelijk herkenbaar bent als toerist. Deze fietsen hebben namelijk een duidelijk zichtbaar bord, waarop de naam van het verhuurbedrijf staat. Wil je liever zonder zo'n bord op de fiets zitten, ga dan naar de Utrechtse-dwars-fiets in de Utrechtsedwarsstraat 105.

Als je wat langer in Amsterdam blijft, dan is de aanschaf van een tweedehandsfiets een goede keus. Vaak vind je al een goede fiets voor f275,- . En dan heb je natuurlijk nog een goed slot nodig (tenminste f100,-). Dergelijke sloten kun je ook op de Amsterdamse markten (bijvoorbeeld: Waterlooplein, Albert Cuyp Markt) kopen voor de helft van de prijs! Wellicht kom je in de verleiding een fiets op straat te kopen van een junk, vanwege de extreem lage prijzen (rondom f 25,-). We raden je aan dit niet te doen. Junks bieden gestolen fietsen te koop aan. Als koper van zo'n fiets bega je een strafbaar feit; je maakt aldus van jezelf een heler.

Copyright 2011 Lost in Amsterdam